Poznámky k přihlášce

  1. Jedná se o tábor, kterého se účastní pouze kluci z našeho oddílu.
  2. Spí se ve stanech s podsadou na matracích dodaných naším střediskem.
  3. Pobyt je zajištěn zkušeným vedením, školeným zdravotníkem a kuchařkou.
  4. Kontakt popsaný na přihlášce je zde z důvodů onemocnění dítěte na táboře.
  5. Pokud budete žádat zaměstnavatele o příspěvek na tábor - vyplňte prosím adresu kam tuto žádost máme předat (vyřizuje vůdce střediska hromadně)
  6. Pečlive prosím vyplňte alergie a léky, které dítě užívá.
  7. Pokud váš syn na tábor nepojede označte na přihlášce patřičnou kolonku, přihlášku podepište a pošlete po synovi.

Přihláška na tábor