Havran polní

velikost 46 cm


Havran se řadí do družných ptáků. Obrovitánská hejna můžeme spatřit na obdělávaných polích. Pokud uslyšíme havrana, tak uslyšíme jeho zvučné „krá-krá“.
Otevřenou krajinu upřednostňuje na jaře a v létě. Hnízdí většinou se dalšími vránami, tedy ve větších kolonií. Tyto kolonie se pak objevují v parcích nebo stromořadích, kde si také staví svá hnízda.
Havran se živí převážně rostlinkami.
Havran je stěhovavým ptákem.


Pokud chceš si toto zvíře vytisknout do svého deníku, tak klikni v menu na "Ptáci" a pak na "Kartičky do deníku" ;)


Zdroj:
Naše příroda: živočichové a rostliny střední Evropy. Vyd. 1. Redaktor Vlastimil Lapáček, Renata Hromadová. Praha: Reader's Digest Výběr, 2000. ISBN 80-861-9615-1.