Muflon

délka těla 100-125 cm, výška v kohoutku až 75 cm


Muflon spásá i kyselé a tvrdé trávy. Potravy tvoří trávy, listí stromů a keřů, a polokeře. Pokud nenajde dostatek a vhodné složení potravy, ohryzává kořenové náběhy lesních dřevin, případně kmeny.
Mufloní zvěř má na hlavě rohy, myslivecky označované jako toulce. Mufloní toulce se liší od paroží jelenovitých tím, že jsou duté, nevětvené, zvěř je neshazuje, a také svým původem.


Pokud chceš si toto zvíře vytisknout do svého deníku, tak klikni v menu na "savci" a pak na "Kartičky do deníku" ;)


Zdroj:
Muflon. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-03-31]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Muflon