Pstruh obecný

velikost 40-100 cm


Pstruha rozdělujeme do tří forem a to podle oblasti výskytu a stěhování a to na: nestěhovavý pstruh a jezerní a tažný pstruh mořský.
Po šesti týdnech se z jiker líhne plůdek. Tyto jikry jsou nakladeny na amenité dno sladkých vod. Růst pstruha závisí čistě na jeho potravě.
Pstruh potoční se řadí mezi nestěhovavé pstruhy, je menšího vzrůstu — dosahuje otva délky 40cm.
Masivnější pstruh je pstruh jezerní, který dosahuje velikosti 50-80cm. Na tento druh pstruha můžeme narazit v hlubokých jezerech, ale vytírá se i v ústí řek přitékajících do jezer.
Pstruh obývá chladné tekoucí vody, ale také jezera, která musí být bohatá na kyslík.


Pokud chceš si toto zvíře vytisknout do svého deníku, tak klikni v menu na "ryby, plazi, obojživelníci" a pak na "Kartičky do deníku" ;)


Zdroj:
Naše příroda: živočichové a rostliny střední Evropy. Vyd. 1. Redaktor Vlastimil Lapáček, Renata Hromadová. Praha: Reader's Digest Výběr, 2000. ISBN 80-861-9615-1.


Aktuality

! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !
  • Do 15. ledna je potřeba registrační poplatek na rok 2020, který činí 600 Kč.
19.12.2019
  • Aktualizovány odkazy.
17.12.2019
  • Aktualizována karta akcí.
  • Aktualizována karta Kontaktů-vedoucích.

Odkazy

počítadlo.abz.cz