Vrabec polní

velikost 14 cm


Vrabce můžeme potkat v lesích, zahradách, parcích, ovocných sadech, ale i v osadách.
Hnízda si staví v dutinách stromů, výklencích ve zdech, ptačích budkách, zemních děrách ve svazcích i ve škvírách mezi cihlami.
Na vajíčkách sedí jak samec, tak i samice.
Vrabec se živý semeny a obilím, hmyzem a jeho larvami.
Hnízdí většinou v nízkých polohách v otevřené krajině se stromy.
Vrabec patří mezi nestěhovavé ptáky.


Pokud chceš si toto zvíře vytisknout do svého deníku, tak klikni v menu na "Ptáci" a pak na "Kartičky do deníku" ;)


Zdroj:
Naše příroda: živočichové a rostliny střední Evropy. Vyd. 1. Redaktor Vlastimil Lapáček, Renata Hromadová. Praha: Reader's Digest Výběr, 2000. ISBN 80-861-9615-1.