Zákon,heslo a slib


Zákon:

Vlče se NIKDY nepodá samo sobě,
ale vlče se VŽDY podá starému vlku.

Heslo:

Naší snahou, nejlepší buď čin.

Slib:

Slibuji,
že se vynasnažím
být poslušným vlčetem své smečky,
se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku,
že každý den vykonám dobrý skutek.
K tomu mi dopomáhej Bůh.(Dodávají ti, co jsou věřící)