Vlček Cyklista

Podmínky pro získání vlčka:

  1. Dovedeš dobře jezdit na kole. Projedeš překážkovou dráhu alespoň o třech překážkách.
  2. Znáš dopravní přepisy a nejdůležitější značky.
  3. Umíš kolo vyčistit a namazat.
  4. Víš, jakou výstroj potřebuješ na cyklo-výpravu.
  5. Zúčastníš se alespoň dvou výprav s rojem, se smečkou na kolech.
  6. Dodržuješ předpis o věkové hranici a nejezdíš bez doprovodu po veřejných silnicích. Jezdíš na ulici s předepsanou helmou.
  7. Umíš řídit kolo jednou rukou a ukázat směr při odbočování.
  8. Víš, jaké jsou předpisy pro výstroj kola, a kolo udržuješ v bezvadném pořádku.