Vlček Elektrikář

Podmínky pro získání vlčka:

  1. Umíš zapojit do elektrického obvodu žárovku, baterii a spínač. Zhotovíš jednoduchou lampičku.
  2. Umíš vyměnit baterii a žárovku v kapesní svítilně.
  3. Víš co je statická elektřina, a umíš ji vyrobit.
  4. Znáš základní schematické značky (baterie, žárovka, spínač, rezistor, kondenzátor, cívka, polovodičová dioda, tranzistor).
  5. Umíš spojit dva izolované měděné vodiče. Naletuješ jednoduchý spoj páječkou.
  6. Víš, že napětí v elektrické síti je životu nebezpečné, a znáš označení nebezpečného napětí. Víš, že nesmíš sám opravovat elektrické spotřebiče ani jinak zasahovat do elektrického vedení.
  7. Umíš sestrojit elektromagnet.