Vlček Houbař

Podmínky pro získání vlčka:

  1. Poznáš 10 jedlých a 5 jedovatých hub.
  2. Víš, kde houby hledat a jak je správně sbírat.
  3. Umíš houby očistit a zpracovat (uvařit,usušit,zavařit apod.)
  4. Připravíš 2 jídla z hub.
  5. Poznáš příznaky otravy houbami a víš, jak poskytnout první pomoc.