Vlček Školní prospěch

Podmínky pro získání vlčka:
Splníš jednu z uvedených podmínek.

  1. Při posledním vysvědčení budeš mít prospěch s vyznamenáním
    ( ani jedna trojka a průměr do 1,5)
  2. Výrazně zlepšíš svůj prospěch(prospěchový průměr nejméně o polovinu)