Vlček Čtenář

Podmínky pro získání vlčka:

  1. Předložíš sbírku, kterou samostatně vypracuješ: poštovní známky, ptačí péra, listy stromů(herbář), turistické známky, kartičky hraáčů apod. O vhodnosti rozhodne vůdce smečky. Počet kusů ve sbírce by měl být nejméně 50.
  2. O sbírku pečuješ a pravidelně ji budeš doplňovat.
  3. Sbírku máš hezky uspořádanou, opatřenou popisky nebo vysvětlivkami, uloženou ve složce či albu.
  4. Dvakrát do roka sbírku předložíš ke kontrole vůdci.