Tři bílé tesáky

Jedná se o speciální zkoušku, která se plní na táboře.

Podmínky pro získání tesáků:

 1. Setrváš 6 hodin sám v lese nebo na jiném opuštěném místě, kam nikdo nepřichází.(První tesák)
 2. Vydáš se ještě s dalším vlčetem(může vás být i více) na určenou cestu, dlouhou 5 Km.
  Cesta povede lesem, podél řeky nebo potoka. Na této cestě:
  1. Zakreslíš plánek cesty, kterou jste prošli.
  2. Zaznamenáš si zvířata, ptáky, případně rybym které jsi pozoroval.
  3. Zakreslíš obrysy 5 stromů a nakreslíš 5 rostlin(které jsi cestou viděl).
  4. V poledne si připravíš oběd.
  5. Strávíš na cestě 8 hodin a hned po návratu předáš svá pozorování a kresby vůdci.
 3. Večer navštívíš některé opuštěné místo(paseka v lese, hřbitov apod.)